Norrsundets Arbetarmuseum

Historien börjar inte med oss, det finns alltid föregångare, de tidigare generationernas liv är den grund vi står på. Under slutet av 1860-talet när den första bofasta befolkningen anlände till Norrsundet fanns inte det samhälle man kan åse idag, Norrsundet var då en obebodd plats där det lastades ut trä och järnvaror och där djur vallades på fäbodar. Genom vädrets högre makter, grosshandlares och sjöfarares kännedom om hamnområdet och slit och umbärande från inflyttande människor har under årens lopp samhället Norrsundet byggts upp till vad det är idag.

Norrsundets Arbetarmuseum vill inte framstå som ett nostalgikabinett med repiga bilder och prylar staplade på varandra, utan skall hellre ses som en historieverkstad där man vill påvisa arbetarrörelsens kamp och idéer. Här lyfts de namnlösa fram ur historien, de som med slit och släp, tålmodigt och uppoffrande arbete i industrier och folkrörelser förvandlat Norrsundet från att vara en nybyggarort till ett industrisamhälle.

Liksom orten Norrsundet har sin historia har även kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum sin, med Jan Westlund i spetsen marscherade eldsjälarna för att bevara sitt nedläggningshotade föreningshus då i början på 1980-talet. Folkets Hus stod färdigt 1983 och de många föreningar som varit verksamma i den gamla skolan vid Ådala förväntades flytta sin verksamhet till de nya lokalerna i Folkets Hus och därefter ämnade kommunen riva fastigheten Ådala skola för att bereda plats för ett radhus. En del föreningar såsom Unga Örnar, Musikkåren och PRO flyttade över sin verksamhet till det nya Folkets Hus medan Norrsundets Arbetarteaterförening (NATF) stannade kvar och kämpade emot kommunens beslut, man ansåg att en byggnad med ett sådant kulturhistoriskt värde borde bevaras och NATF insåg även att teaterns verksamhet vid denna tidpunkt var för stor för att inrymmas i Folkets Hus. Jan Westlund insåg att de inte kunde bevara fastigheten enbart som teaterlokal och så lanserades idén om att fastigheten behövdes till ett arbetarmuseum.

Arbetarmuseet valdes att göras till en korporativ sammanslutning mellan ortens arbetarrörelseorganisationer och beslutet om att utveckla ett arbetarmuseum i Norrsundet togs vid ett temamöte om kultur inom Hamrånge Socialdemokratiska förening. Dan Hedberg som var ordförande i s-föreningen vid denna tidpunkt blev också museets första ordförande. Inom kommunledningen var man inte glada över att fastigheten ockuperats, men en verksamhet startad av rörelsen kunde inte heller gärna avhysas. Alla kommunalråd var dock inte emot den nya verksamheten som etablerats, Ture Edbom skänkte ett vunnet kulturpris a´2500 kronor som grundplåt till museet och genom Edboms donation gavs arbetarmuseet legitimitet inom rörelsen.

Att utveckla arbetarmuseet till något som verkligen kan berätta om arbetarfamiljernas vardag, drömmar och ideologier har varit en arbetsam process för de som varit engagerade, såsom det första museet i landet med inriktning mot arbetarkultur har man inte haft mycket att inhämta inspiration ifrån. När arbetarmuseet sedan väl började ta form var det många som hjälpte till med det praktiska arbetet, särskilt aktiva vid denna tidpunkt var Dan Hedberg och Conny Molin. Efter ett antal år av insamlande av material och uppbyggande av såväl exteriör miljö som interiör invigdes så museet inofficiellt den 10 april 1986 med en konstutställning av konstnären Anders Åberg, den officiella invigningen kom att ske först 1989.

I den fd. Ådala skola uppförd 1897 visar nu museet genom föremål och arkivmaterial för eftervärlden den samhällsutveckling som generationer av arbetarfamiljer utvecklat. Dagens arbetarmuseum består av ett antal olika enheter, rumsmiljöer från olika årtionden, handelsbod, samlingssal, bibliotek och arkiv samt expedition.