Lars Brolins samling

Lars Brolin, Stugsund, har i sin ägo en stor samling bilder, som under flera generationer i Brolins släkt  hamnat i album och lådor. Släkten kom till Söderhamn från Enånger i slutet av 1700-talet genom handelsmannen Johan Brolin. Han byggde med sin son Lars upp en omfattande varvs- och rederinäring under namnet "F:a Johan Brolin och son". Lars söner Johan Gustaf och Lars Wilhelm fortsatte i sin tur med verksamheten, som i huvudsak utgjordes av att med egen flotta  exportera trävaror och importera salt mm.

Johan Gustaf satt med i Söderhamns stads ledning vid den förödande stadsbranden 1876. Då han inte fick gehör för sitt förslag att återuppbygga staden i Stugsund etablerade han sig själv där. Han byggde tornhuset -se bild- och i Lotsbacken byggde han kontoret för Marma sågverk, där han var chef.


Brolinska tornhuset byggt 1877 och lilla Brolinska huset byggt 1817. 
I förgrunden ligger Stugsunds Värdshus. (bild XBS 205 i databasen)

Gustaf hade fyra söner, Fredrik, Axel (som dog 1890),Gustaf  och Carl. Gustaf övertog chefskapet efter sin far J.G. i Marma Sågverks AB samt startade Sulfit AB Ljusnan med fabrik i Vallvik. Carl var kassör i Marma Sågverk. Fredrik startade ?F:a JFR Brolin?,  med skeppsmäkleri, spedition, bränsleförsäljning mm. Firman gick i arv till hans tre söner, Waldemar, Gustaf och Nils. Nils blev chef efter Fredriks död. Senare ombildades firman efter konkurs till ?Nya AB JFR Brolin? och efter Nils död 1954 övertog Waldemars son Sven firman. Efter Sven Brolin förestods firman av hans son Lars till i slutet av 1980-talet då verksamheten upphörde.

Skärgården var också betydelsefull för Brolinarna inte minst ur rekreationssynpunkt. Johan Gustaf och Lars Wilhelm byggde en sommarbostad på Sandskär på 1850-talet. Den övertogs senare av Lars Wilhelms ena son Wilhelm (ägde magasinet, nuvarande P-sonhuset, som nu gjorts till bostäder). Axel byggde fiskarstuga och sjöbod på Grimsön, granne med brodern Fredrik. Den inköptes senare av broder Carl och ägs fortfarande av släkten Brolin. Fredrik hade byggt på Grimsön 1884. 1883 byggde Axel sommarhuset på ön Tuppen. När han dog 1890 köpte svågern Gustaf Rettig Tuppen -se bild-.


Huset på Tuppen som Axel Brolin byggde. Axel står på balkongen.
(bild XBS 143 i databasen)

Axel byggde även det stora gula huset på Stenskär med nuvarande ägare Elly Bengtsson. Dessutom uppförde Axel fiskeläget med rökeri på ön Harald och som var utarrenderat till fiskare söderifrån. Det inköptes av Arvid Norling efter Axels död 1890. Norlings hade det i fyra generationer, innan det såldes nu i sommar 2008.
1905 byggde Wilhelm ett nytt hus  på Sandskär, som nu ägs av fam. Dahlberg. Det gamla blev flyttat till Rönnskär och står där än och Gustaf byggde sommarbostad på Sandskär, som nu ägs av Sören Larsson.

Till dessa sommarnöjen flyttade man ut på somrarna, ofta med hjälp av bogserbåt och pråm. Att fotografera och dokumentera allt som hände hörde till. Fotografer var bland annat Lars Brolins farfars kusin Robert Rettig,  fotograf C.A.Askling, som kom till Söderhamn 1863, Gustaf Sahlin, som var god vän med familjen och också höll till på Grimsön på somrarna och Wilhelm Lange, en på den tiden välkänd söderhamnsfotograf.

Det är en stor förmån för DiBiS att kunna visa alla dessa unika bilder här i Brolins samling!

Sture Claesson