Skogs Församling
XHO00018

Bild 18
av 191

Ej registrerad
Kommande funktion

Sundgrens i Bölsbacken, Skog. På trappan sitter Karin Olsdotter gift Sundgren. Hon levde mellan åren 1837-1922.

Bölesbacken eller på skogmål Börsbacken är ett gammalt namn på en gård i Skog som ägts av samma släkt i många generationer. Den har gått i arv så länge kyrkböcker förts i Skog. Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd i början av 1800-talet och nuvarande ladugårdsbyggnad byggdes 1924 av dåvarande bonden Per Sundgren.

1900-taletByggnadKvinna, Hus, Klängväxt, Trappa
XHO00018Söderhamns kommunHolmsvedenStråtjära Holmsveden PROSkogs Församling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här