Arne Svanholm
XSA00009

Bild 9
av 148

Arne SvanholmArne Lennart Svanholm1946-02-20 — Gävleborg, Söderhamn, SöderalaMarmaverken
Kommande funktion

Reparatören och svetsaren Bernt Lindström slipar en kona i kokeriet vid sulfatfabriken i Marmaverken.

jan 1978VerksamhetMan, Hjälm, Skyddsglasögon, Sliprondell
Påsiktsbild23.0 x 17.0 cm
XSA00009Söderhamns kommunMarmaverkenFöreningen MarmabygdenArne Svanholm
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här