Arne Svanholm
XSA00010

Bild 10
av 148

Arne SvanholmArne Lennart Svanholm1946-02-20 — Gävleborg, Söderhamn, SöderalaMarmaverken
Kommande funktion

Reparatör John Persson drar fast ett flänspar i kokeriet vid sulfatfabriken i Marmaverken.

jan 1978VerksamhetMan, Verktyg, Hjälm
Påsiktsbild23.0 x 17.0 cm
XSA00010Söderhamns kommunMarmaverkenFöreningen MarmabygdenArne Svanholm
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här