Blandad samling
XMK00001H

Bild 8
av 185

Ej registrerad
Kommande funktion

I samband med att församlingarna i Söderala Missionsförbund (Bergvik, Vannsätter, Marma och Söderala) köpt ett nytt tält 1939 framställdes detta vykort. Marken där tältet står lutade lagom för att publiken skulle få bra överblick var den än placeade sig.
Ännu hade inte konferensen fått sådan genomslagskraft att hela fastigheten behövde för bilparkering. Den tiden kom efter andra världskriget.
På den här bilden finns utrymme för såväl potatisland som slåtteräng.
Det tak som skymtar mellan tältet och bostaden innehöll en liten ladugård. Längre fram revs byggnaden och ersattes med en rymlig matsal i en byggnad som fortfarande finns kvar.

Pastorsbostaden har ett källarutrymme som inreddes med moderna toaletter i samband med att Bergvik fick kommunalt avloppsnät.
Konferensplatsens sanitära utrustning var inte i tiden.
Deltagande församlingar ryms sedan 1980-talet inom Söderala-Mo Missionsförsamling.

1940-taletByggnadPotatisland, Flagga, Tält
Påsiktsbild
XMK00001HSöderhamns kommunBergvikSöderala-Mo MissionsförsamlingBlandad samling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här